Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Montu Holding S.A. za IV kwartał 2011r. Aforti Holding Spółka Akcyjna (PLMNTHL00016)

14-02-2012 21:41:51 | Kwartalny | EBI | 6/2012
Zarząd Montu Holding S.A. podaje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku.


Podstawa prawna: Załącznik nr 3, Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Prezes Zarządu - Piotr Łysiak

  • Piotr Łysiak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdanie Zarządu Montu Holding za IV kw 2011_14022012r