Raporty Spółek ESPI/EBI

Zaciągnięcie pożyczki przez Emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

25-10-2012 16:31:40 | Bieżący | EBI | 20/2012
Zarząd Biogened S.A. informuje, że w dniu 24.10.2012 została udzielona Emitentowi pożyczka w kwocie 2.075.000,00 złotych. Pożyczkodawcą jest spółka Life Science Technologies N. V. z siedzibą w Holandii (zarejestrowana w Izbie Handlowej w Amsterdamie, nr rejestru 37127260), która jest większościowym akcjonariuszem Emitenta. Pożyczka została udzielona Emitentowi z terminem spłaty do dnia 31.12.2012 r., oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,6 proc. miesięcznie. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie planowanych działań wspierających sprzedaż oraz promocję Biogened S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu