Raporty Spółek ESPI/EBI

ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - luty 2012 r. ORZEŁ Spółka Akcyjna (PLORZL000019)

14-03-2012 23:24:34 | Bieżący | EBI | 18/2012
Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń - luty 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 1 663,4 tys. zł, co stanowi 61,3 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ORZEŁ SA w tym okresie osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 2 556,7 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

Znaczący spadek przychodów w stosunku do roku ubiegłego wynika z braku znaczącej wyprzedaży opon zimowych oraz zahamowania w sprzedaży eksportowej. W ocenie Zarządu, relacja przychodów roku obecnego do ubiegłego ulegnie znaczącej poprawie w kolejnych miesiącach.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Orzeł - Prezes Zarządu