Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Kwartalny za III kwartał 2012 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-11-2012 17:43:54 | Kwartalny | EBI | 21/2012
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 roku

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2012