Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta prognoz przychodów ze sprzedaży na koniec 2012 r. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-11-2012 17:54:45 | Bieżący | EBI | 22/2012
Zarząd Biogened S.A. w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2012 r. oraz w odniesieniu do raportu EBI nr 2/2012, data publikacji 20 stycznia 2012 r., informuje, że zmieni się prognozowana przez Zarząd na koniec roku 2012 wartość przychodów ze sprzedaży.

W treści raportu EBI nr 2/2012 z 20.01.2012 Zarząd Spółki informował, że prognoza będzie następująca:

- Przychody ze sprzedaży: 35.400 tys. zł

- Wynik finansowy netto: 2.200 tys. zł

W raporcie tym poinformowano także, że możliwość realizacji prognozy wyników finansowych będzie w znacznym stopniu uzależniona od rozwoju sytuacji na rynku w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy o refundacji leków oraz wprowadzania jej ewentualnych dalszych zmian. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku Spółka podejmowała działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy o refundacji leków poprzez zwiększanie sprzedaży dermokosmetyków i suplementów diety w miejsce zmniejszonej sprzedaży leków, co w opinii Zarządu znajdzie odzwierciedlenie w niższej niż prognozowana wartości sprzedaży na koniec roku. Prognozy wielkości sprzedaży zdaniem Zarządu nie uda się jednak osiągnąć i w związku z osiągniętymi już wynikami finansowymi za trzy kwartały 2012 r., Zarząd niniejszym koryguje prognozę w zakresie sprzedaży i w miejsce 35.400 tys. PLN Spółka planuje uzyskać 25.200 tys. PLN ze sprzedaży, ale nie odbędzie się to kosztem obniżenia prognozowanego wyniku finansowego netto. Prognozę w zakresie zysku netto w wysokości 2.200 tys. PLN Zarząd podtrzymuje.

Dlatego też Zarząd podaje raz jeszcze skorygowaną prognozę, która jest następująca:

- Przychody ze sprzedaży: 25.200 tys. zł

- Wynik finansowy netto: 2.200 tys. zł

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu