Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 kwietnia 2012 r. KCSP S.A. (PLKCSP000015)

29-03-2012 00:20:13 | Bieżący | ESPI | 1/2012
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 kwietnia 2012 r.

PAP
Data: 2012-03-28

Firma: KCSP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • KCSPSA_zwza-24042012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-28
  Skrócona nazwa emitenta
  KCSP S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 kwietnia 2012 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach _44-100_, ul. Bojkowska 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000362320, zwanej dalej "Spółką", na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 pkt 3 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2012 roku na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.
  Załączniki
  Plik Opis
  KCSPSA_zwza-24042012.pdf Ogłoszenie oraz projekty uchwał

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta KCSP SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta KCSP S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 kwietnia 2012 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 44-100
  Miasto Gliwice
  Ulica Bojkowska
  Nr 37
  Tel.
  Fax
  e-mail
  NIP 6312617274
  REGON 241685391
  Data sporzadzenia 2012-03-28
  Rok biezacy 2012
  Numer 1
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.