Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Prokurenta, powołanie Prokurenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

22-11-2012 16:38:25 | Bieżący | EBI | 24/2012
Zarząd spółki BIOGENED S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku podjął uchwałę w sprawie odwołania Pani Krystyny Pawlak z funkcji prokurenta samoistnego. W miejsce Pani Krystyny Pawlak, także uchwałą podjętą w dniu 21 listopada 2012 roku Zarząd na funkcję prokurenta samoistnego powołał Pana Jacka Grzegorzewskiego. Także w dniu 21 listopada 2012 roku kolejną uchwałą Zarząd odwołał dotychczasową prokurę samoistną Pani Doroty Skorupy i udzielił jej prokury łącznej z członkiem zarządu.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegański - Wiceprezes Zarządu