Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy z jednym z Animatorów Rynku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

30-11-2012 16:30:40 | Bieżący | EBI | 25/2012
Zarząd Emitenta informuje, że Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 30 listopada 2012 roku, umowę o świadczenie usług Animatora Rynku przez Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.
Obecnie obowiązuje jeszcze zawarta w dniu 24 sierpnia 2011 roku umowa o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu dla akcji Emitenta zawarta z IDM S.A. co zapewnia ciągłość obsługi Animatora dla akcji Biogened S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu