Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z zakupu udziałów. Aforti Holding Spółka Akcyjna (PLMNTHL00016)

06-04-2012 13:53:46 | Bieżący | EBI | 8/2012
Zarząd MONTU HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330108 ("Spółka") informuje w nawiązaniu do RB nr 19/2011 o rezygnacji z zakupu udziałów w spółce zajmującej się ochroną i konwojowaniem wartości pieniężnych z powodu nie ziszczenia się warunków porozumienia oraz nie dotrzymania terminów przez kontrahenta.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Łysiak - Prezes Zarządu