Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-12-2012 15:17:28 | Bieżący | EBI | 26/2012
Zarząd Biogened S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym pisma Pana Andrzeja Kuźmy z dnia 14.12.2012 r., zawierającego oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Biogened S.A. bez podania przyczyny rezygnacji.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu