Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozwiązanie umowy z podmiotem świadczącym usługi Autoryzowanego Doradcy BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

17-12-2012 18:11:54 | Bieżący | EBI | 27/2012
Zarząd Emitenta informuje, że Emitent wypowiedział ze skutkiem na dzień 16 grudnia 2012 roku umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy zawartą z Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem rozwiązanej umowy było świadczenie przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w rozumieniu postanowień Rozdziału VI Oddziału I Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu