Raporty Spółek ESPI/EBI

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej UHY ECA Spółka Akcyjna (PLAUXLM00026)

19-04-2012 10:36:46 | Bieżący | EBI | 37/2012
Zarząd ECA Auxilium S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej wybranej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 marca 2012r. Nowo powołana Rada Nadzorcza w składzie Barbara Jędrzejek, Wojciech Chabasiewicz, Jan Gąsowski, Sławomir Jarosz i Marcin Krupa na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się wybierając spośród członków zgodnie z Uchwałą nr 1, przewodniczącego Rady, którym została pan Jan Gąsowski. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej w/w składzie dostępne są na stronie Emitenta pod adresem www.auxilium.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie
Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zofia Podhorodecka - Prezes Zarządu
  • Roman Seredyński - Wiceprezes Zarządu