Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członka Rady Nadzorczej BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

18-12-2012 16:25:08 | Bieżący | EBI | 29/2012
Zarząd Biogened S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 17 grudnia 2012 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kruka na okres kadencji lat trzech.

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, życiorys nowego członka Rady Nadzorczej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu