Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KINOMANIAK S.A. odbytym w dniu 17 kwietnia 2012 r. ASSETIAN SA (PLKNMNK00015)

24-04-2012 11:01:00 | Bieżący | EBI | 11/2012
Zarząd KINOMANIAK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KINOMANIAK S.A. (dalej "ZWZ"), które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2012 r.:

1. APICUS INVESTMENTS LIMITED
Liczba posiadanych akcji na ZWZ: 7.018.000
Liczba głosów z posiadanych akcji: 7.018.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 82,36%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 60,50%

2. WOJCIECH SZYDŁOWSKI
Liczba posiadanych akcji na ZWZ: 1.503.000
Liczba głosów z posiadanych akcji: 1.503.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 17,64%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,96%

Podstawa prawna EBI:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Kowlaski - Prezes Zarządu