Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów leasingu operacyjnego w celu sfinansowania inwestycji BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

21-12-2012 16:29:13 | Bieżący | EBI | 30/2012
Zarząd Emitenta BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że Spółka w dniu 20.12.2012 powzięła wiadomość o podpisaniu przez BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu jako Finansującego umów leasingu samochodów, których stroną jest Emitent jako Korzystający oraz podpisaniu przez BZ WBK Finanse & Leasing SA z siedzibą w Poznaniu jako Finansującego umowy leasingu urządzenia produkcyjnego, której stroną jest Emitent jako Korzystający. Umowy opiewają łącznie na wartość ofertową netto 1 193 999,74 PLN.
W ramach w/w zobowiązań Emitent zawarł umowy leasingu operacyjnego na okres 59 i 48 miesięcy w kwocie ofertowej netto 939 414,72 PLN na sfinansowanie zakupu samochodów, które ma związek z zakończeniem dotychczasowej umowy na długoterminowy wynajem samochodów oraz umowę leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy na sfinansowanie zakupu urządzenia do napełniania i zamykania tub termozgrzewalnych w kwocie ofertowej netto 254 585,02 PLN, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu