Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu kwartalnego nr 6/2012 dotyczącego Raportu kwartalnego INFOSYSTEMS SA za I kwartał 2012 roku INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna (PLINFST00013)

15-05-2012 13:44:53 | Kwartalny | EBI | 7/2012
Zarząd INFOSYSTEMS SA przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku, który zawierał oczywiste omyłki pisarskie (zamiast określenia "I kwartał 2012" użyto określenia "IV kwartał 2011").

Podstawa prawa:
§ 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Mariusz Sosnowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

INFOSYSTEMS_Raport kwartalny_I_Kwartał_2012