Raporty Spółek ESPI/EBI

Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. EUROSNACK S.A. (PLERSNK00016)

17-05-2012 13:54:21 | Bieżący | ESPI | 2/2012
oRB_ASO: Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

PAP
Data: 2012-05-17

Firma: EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
EUROSNACK S.A.
Temat
Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej _"Ustawa o ofercie"_ od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała, że w dniach 11-16 maja 2012 roku na sesji giełdowej nabyła 4.371.563 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 29,80% kapitału zakładowego oraz 29,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększyła powyżej 25% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą Pani Bożena Kołakowska nie posiadała akcji Eurosnack S.A.

Po zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 4.371.563 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 29,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.371.563 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Pani Bożena Kołakowska w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
EUROSNACK S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-506 Chorzów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gałeczki 59
_ulica_ _numer_
32 245 50 58 _32_ 245 50 58
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu
2012-05-17 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EUROSNACK S.A.
Tytul Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.
Sektor
Kod 41-506
Miasto Chorzów
Ulica Gałeczki
Nr 59
Tel. 32 245 50 58
Fax (32) 245 50 58
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2012-05-17
Rok biezacy 2012
Numer 2
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.