Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

31-01-2013 13:40:41 | Bieżący | EBI | 1/2013
Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - dnia 14 lutego 2013 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - dnia 15 maja 2013 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - dnia 14 sierpnia 2013 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - dnia 14 listopada 2013 r.
- Raport roczny za 2012 rok - dnia 30 kwietnia 2013 r.
Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych, będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu