Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

17-05-2012 14:57:51 | Bieżący | EBI | 5/2012
Zarząd GRAPHIC S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dn. 16 maja 2012 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Marcina Sadowskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 16 maja 2012 roku.

Powodem decyzji Pana Marcina Sadowskiego są względy osobiste.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Marcinowi Sadowskiemu za pracę wykonaną jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu