Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno–Finansowa S.A. na dzień 15 czerwca 2012 roku E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. (PLEKGPF00011)

18-05-2012 17:00:22 | Bieżący | ESPI | 9/2012
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno–Finansowa S.A. na dzień 15 czerwca 2012 roku

PAP
Data: 2012-05-18

Firma: E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Ogloszenie_NWZ__2012_06_15_EKA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekt_uchwal_EKA_NWZ_15_06_2012r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-05-18
  Skrócona nazwa emitenta
  E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno–Finansowa S.A. na dzień 15 czerwca 2012 roku
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd e-Kancelarii Grupy Prawno–Finansowej S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _"WZ"_ Spółki na dzień 15 czerwca 2012 roku, na godzinę 9:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Sebastiana Szafrańskiego i Marty Szafrańskiej sp. p. przy ul. Ruskiej 51 B.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

  Załączniki
  Plik Opis
  Ogloszenie_NWZ__2012_06_15_EKA.pdf Treść ogłoszenia NWZ
  projekt_uchwal_EKA_NWZ_15_06_2012r.pdf Projekty uchwał na NWZ

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-05-18 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno–Finansowa S.A. na dzień 15 czerwca 2012 roku
  Sektor
  Kod 50-265
  Miasto Wrocław
  Ulica Gen. Józefa Bema
  Nr 2
  Tel. + 48 71 327 28 00
  Fax + 48 71 796 91 95
  e-mail
  NIP 898-20-13-160
  REGON
  Data sporzadzenia 2012-05-18
  Rok biezacy 2012
  Numer 9
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.