Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach osoby zobowiązanej na akcjach Lokaty Budowlane S.A., LOKATY BUDOWLANE S.A. (PLFBRD000018)

28-05-2012 11:48:51 | Bieżący | ESPI | 2/2012
oRB_ASO: Informacja o transakcjach osoby zobowiązanej na akcjach Lokaty Budowlane S.A.,

PAP
Data: 2012-05-28

Firma: LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-28
Skrócona nazwa emitenta
LOKATY BUDOWLANE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osoby zobowiązanej na akcjach Lokaty Budowlane S.A.,
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Lokaty Budowlane informuje, iż otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta - Pana Edwarda Szczytowskiego sporządzoną na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm._ informację o dokonaniu w dniu 28 czerwca 2011 roku przez w/w osobę transakcji kupna 3000 _trzy tysiące_ akcji Emitenta w cenie 0,54 zł za jeden walor.
Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm._

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LOKATY BUDOWLANE S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-473 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Popularna 19 lok. 2
_ulica_ _numer_
022 241 19 92 022 241 19 89
_telefon_ _fax_
biuro@lokatybudowlane.pl www.lokatybudowlane.pl
_e-mail_ _www_
5242659969
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-28 Marek Kwiatkowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta LOKATY BUDOWLANE S.A.
Tytul Informacja o transakcjach osoby zobowiązanej na akcjach Lokaty Budowlane S.A.,
Sektor
Kod 02-473
Miasto Warszawa
Ulica Popularna
Nr 19 lok. 2
Tel. 022 241 19 92
Fax 022 241 19 89
e-mail biuro@lokatybudowlane.pl
NIP 5242659969
REGON
Data sporzadzenia 2012-05-28
Rok biezacy 2012
Numer 2
adres www www.lokatybudowlane.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.