Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za IV kwartał 2012 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-02-2013 10:30:42 | Kwartalny | EBI | 2/2013
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), jako Zarząd spółki dominującej przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Assetus S.A. za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt. 1 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport IV kwartał 2012