Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport bieżący 12/2012 - Zawarcie istotnej umowy Aduma Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (PLADUMA00013)

29-05-2012 22:20:32 | Bieżący | EBI | 12/2012
Zarząd Spółki ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z Gminą Siemianowice Śląskie, na dostawę i montaż systemów interaktywnych i dotykowych oraz elementów stałych i ruchomych wyposażenia, zgodnie z projektem aranżacji ekspozycji wystawienniczej. Podpisana umowa jest wynikiem wygranego przez ADUMA S.A. przetargu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2012.

Wartość umowy wynosi 383 tys. złotych netto (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Termin realizacji umowy: II i III kwartał 2012r.

Podstawa prawna :
§ 3 ust.2 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

  • Marcin Ćmiech - Prezes Zarządu
  • Maciej Mielcarek - Wiceprezes Zarządu