Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-02-2013 16:43:53 | Kwartalny | EBI | 3/2013
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za IV kwartał 2012