Raporty Spółek ESPI/EBI

GRAPHIC S.A. -Raport Roczny za rok 2011. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

31-05-2012 18:21:17 | Roczny | EBI | 7/2012
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok 2011.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Opinia i Raport Bieglego rewidenta...

Graphic_SA_Raport_Roczny_2011