Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana animatora rynku dla akcji Emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

25-02-2013 14:13:16 | Bieżący | EBI | 4/2013
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 lutego 2013 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę o podtrzymywanie płynności na rynku NewConnect GPW. Podpisaną umowę doręczono Emitentowi w dniu 25 lutego 2013 r. Umowa wejdzie w życie 1 marca 2013 r. i zastąpi umowę o świadczenie usług Animatora Rynku dla akcji Emitenta zawartą z IDM S.A., obowiązującą do końca lutego 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu