Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cool Marketing S.A. na dzień 29 czerwca 2012 r. COOL MARKETING S.A. (PLCOOLM00016)

02-06-2012 19:10:34 | Bieżący | ESPI | 1/6
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cool Marketing S.A. na dzień 29 czerwca 2012 r.

PAP
Data: 2012-06-02

Firma: COOL MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • WZ__Cool_Marketing__S_A_-_ZWZ_6_2012_-_ESPI__2_.doc
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • zwz_Cool_Marketing_S_A_-_ogloszenie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • zwz_Cool_Marketing_S_A_-_ZWZ__-_formularz_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • zwz_Cool_Marketing_S._A_-_liczba_akcji_i_glosow.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 6 12
  Data sporządzenia: 2012-06-02
  Skrócona nazwa emitenta
  COOL MARKETING S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cool Marketing S.A. na dzień 29 czerwca 2012 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godz. o godzinie 15.00 w lokalu kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kance-laria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnitwa do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
  Załączniki
  Plik Opis
  WZ__Cool_Marketing__S_A_-_ZWZ_6_2012_-_ESPI__2_.doc
  zwz_Cool_Marketing_S_A_-_ogloszenie.pdf
  zwz_Cool_Marketing_S_A_-_ZWZ__-_formularz_pelnomocnictwa.pdf
  zwz_Cool_Marketing_S._A_-_liczba_akcji_i_glosow.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  COOL MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  COOL MARKETING S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  01-692 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Kolektorska 24
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta COOL MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta COOL MARKETING S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cool Marketing S.A. na dzień 29 czerwca 2012 r.
  Sektor
  Kod 01-692
  Miasto Warszawa
  Ulica ul. Kolektorska
  Nr 24
  Tel.
  Fax
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2012-06-02
  Rok biezacy 6
  Numer 1
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.