Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających nie mniej aniżeli 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.06.2012r. VERBICOM S.A. (PLVRBCM00015)

05-06-2012 17:59:27 | Bieżący | ESPI | 8/2012
oRB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających nie mniej aniżeli 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.06.2012r.

PAP
Data: 2012-06-05

Firma: VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Akcjonariusze_ponad_5%25_na_ZWZA__w_dniu_04.06.2012r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2012 KNF
  Data sporządzenia: 2012-06-05
  Skrócona nazwa emitenta
  VERBICOM S.A.
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy posiadających nie mniej aniżeli 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.06.2012r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Verbicom S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.06.2012r. i posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.
  Załączniki
  Plik Opis
  Akcjonariusze_ponad_5%25_na_ZWZA__w_dniu_04.06.2012r..pdf akcjonariusze ponad 5% na ZWZA 4 czerwca 2012r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  VERBICOM S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  60-348 Poznań
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Skarbka 36
  _ulica_ _numer_
  _61_ 864 82 40 _61_ 864 82 48
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-06-05 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta VERBICOM S.A.
  Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających nie mniej aniżeli 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.06.2012r.
  Sektor
  Kod 60-348
  Miasto Poznań
  Ulica Skarbka
  Nr 36
  Tel. (61) 864 82 40
  Fax (61) 864 82 48
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2012-06-05
  Rok biezacy 2012
  Numer 8
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.