Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji - EBI NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

01-03-2013
Zarząd Netwise S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka otrzymała dzisiaj dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych - EBI. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka od dzisiaj, tj. 1 marca 2013 roku, rozpoczyna przekazywanie raportów bieżących oraz okresowych za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu