Raporty Spółek ESPI/EBI

Przystąpienie do Systemu ESPI NUTRI PHARMAX S.A. ()

05-06-2012 16:12:58 | Bieżący | ESPI | 3/2012
oRB_ASO: Przystąpienie do Systemu ESPI

PAP
Data: 2012-06-05

Firma: NUTRI PHARMAX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
NUTRI PHARMAX S.A.
Temat
Przystąpienie do Systemu ESPI
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Nutri Pharmax S.A. _"Spółka"_ zgodnie z § 11 ust. 1 "Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_" informuje, iż w dniu 1-06-2012 roku Spółka uzyskała dostęp do systemu ESPI i od tego dnia rozpoczyna przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym spółek publicznych, których akcje są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect za jego pośrednictwem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NUTRI PHARMAX SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NUTRI PHARMAX S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
84-231 Gościcino
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Robakowska 75
_ulica_ _numer_
58 746 39 26 58 746 39 28
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
588-20-85-282 193024195
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Damian Milecki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta NUTRI PHARMAX SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NUTRI PHARMAX S.A.
Tytul Przystąpienie do Systemu ESPI
Sektor
Kod 84-231
Miasto Gościcino
Ulica Robakowska
Nr 75
Tel. 58 746 39 26
Fax 58 746 39 28
e-mail
NIP 588-20-85-282
REGON 193024195
Data sporzadzenia 2012-06-05
Rok biezacy 2012
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.