Raporty Spółek ESPI/EBI

Realizacja znaczącego projektu NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

18-03-2013
Zarząd Netwise S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka zrealizuje do końca maja 2013 roku we współpracy z firmą Infomex Sp. z o. o. z siedzibą w Żywcu projekt, którego przedmiotem jest budowa zapasowego centrum danych, o łącznej wartości około 3 mln zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1) oraz pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu