Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwały nr 1/06/2012 podjętej po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna (PLGKS0000016)

14-06-2012 16:04:49 | Bieżący | EBI | 19/2012
Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. po otrzymaniu w dniu dzisiejszym skorygowanego aktu notarialnego z dnia 13.06.2012r. dotyczącego protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwały nr 1/06/2012 w której błędnie wpisano udział procentowy akcjonariuszy reprezentujących kapitał zakładowy jako "89,15%", podczas gdy prawidłowo powinno być "81,63%".

W załączeniu przekazujemy prawidłową treść uchwały.Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 6 ,7 Zał. nr 3 Reg. ASO

  • Jacek Krysiak - Prezes Zarządu
  • Radosław Bryłka - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwały ZWZ z dn. 01.06.2012 po korekcie