Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego BIOGENED SA za 2012 rok BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

05-04-2013 12:47:14 | Bieżący | EBI | 6/2013
"Zarząd Emitenta informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu rocznego Emitenta za rok 2012 wskazany w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Raport roczny Emitenta za 2012 rok zostanie przekazany w dniu 8 kwietnia 2013 roku."


Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §14 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu