Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29-06-2012 r BLUE TAX GROUP S.A. (PLBLTXG00010)

21-06-2012 15:16:56 | Bieżący | ESPI | 3/2012
oRB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29-06-2012 r

PAP
Data: 2012-06-21

Firma: BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-21
Skrócona nazwa emitenta
BLUE TAX GROUP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29-06-2012 r
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Blue Tax Group S.A. _dalej "Spółka"_ przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29.06.2012 r., z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:
1. Mirosław Stanisławski – 25 400 000 akcji, uprawniających do 50 800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-21 Mirosław Stanisławski Prezes Zarządu
2012-06-21 Malwina Stanisławska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta BLUE TAX GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLUE TAX GROUP S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29-06-2012 r
Sektor
Kod 50-122
Miasto Wrocław
Ulica Szewska
Nr 8
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2012-06-21
Rok biezacy 2012
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.