Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Biogened S.A. za 2012 rok BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

08-04-2013 13:52:13 | Roczny | EBI | 7/2013
"Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2012 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

(I-V) RAPORT ROCZNY 2012

(VI) RAPORT ROCZNY 2012

(VII) RAPORT ROCZNY 2012