Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu nr 13/2012 Inwestycje.pl Spółka Akcyjna (PLINSTC00010)

21-06-2012 11:09:28 | Roczny | EBI | 16/2012
Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, iż w wyniku błędu operatora systemu EBI w raporcie nr 13/2012 nie został dodany załącznik zawierający opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym w załączeniu przekazuje się komplet załączników do raportu rocznego za rok obrotowy 2011.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny za 2011 rok

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu_2011

Opinia i raport biegłego rewidenta