Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie do raportu nr 10/2012 BM MEDICAL SA (PLBMMDC00014)

25-06-2012 17:08:26 | Bieżący | ESPI | 12/2012
oRB_ASO: Uzupełnienie do raportu nr 10/2012

PAP
Data: 2012-06-25

Firma: BM MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-25
Skrócona nazwa emitenta
BM MEDICAL SA
Temat
Uzupełnienie do raportu nr 10/2012
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BM Medical S.A. w uzupełnieniu do raportu nr 10/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. informuje, że Pani Dorota Ostrowska dokonywała transakcji sprzedaży łącznie 15.570 szt. akcji Spółki w okresie od września 2011r. do kwietnia 2012r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BM MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BM MEDICAL SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-491 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
M.Konopnickiej 6
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
781-181-65-84 300792724
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-25 Rafał bednarczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BM MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BM MEDICAL SA
Tytul Uzupełnienie do raportu nr 10/2012
Sektor
Kod 00-491
Miasto Warszawa
Ulica M.Konopnickiej
Nr 6
Tel.
Fax
e-mail
NIP 781-181-65-84
REGON 300792724
Data sporzadzenia 2012-06-25
Rok biezacy 2012
Numer 12
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.