Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. (PLWDBBU00018)

28-06-2012 12:00:27 | Bieżący | ESPI | 9/2012
oRB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

PAP
Data: 2012-06-28

Firma: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_Tadeusz_Dykiel_z_art._69_i_69a.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-06-28
  Skrócona nazwa emitenta
  WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
  Temat
  Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 27.06.2012 r. otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_Tadeusz_Dykiel_z_art._69_i_69a.pdf Zawiadomienie z art. 69

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  50-109 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kiełbaśnicza 28
  _ulica_ _numer_
  _71_ 341 87 57 _71_ 341 92 35
  _telefon_ _fax_
  www.wdbsa.pl
  _e-mail_ _www_
  8971734766 020585812
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-06-28 Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu Krzysztof Cichecki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
  Tytul Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ
  Sektor
  Kod 50-109
  Miasto Wrocław
  Ulica Kiełbaśnicza
  Nr 28
  Tel. (71) 341 87 57
  Fax (71) 341 92 35
  e-mail
  NIP 8971734766
  REGON 020585812
  Data sporzadzenia 2012-06-28
  Rok biezacy 2012
  Numer 9
  adres www www.wdbsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.