Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie znaczącej umowy LEGAL STREAM S.A. (PLLGLSR00013)

28-06-2012 09:18:26 | Bieżący | ESPI | 42/2012
oRB_ASO: Podpisanie znaczącej umowy

PAP
Data: 2012-06-28

Firma: LEGAL STREAM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-28
Skrócona nazwa emitenta
LEGAL STREAM S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Legal Stream S.A. informuje , iż w dniu 27 czerwca 2012 roku, spółka podpisała umowę na dostawę złota i srebra inwestycyjnego. Wartość umowy wynosi 110 000 _ słownie: sto dziesięć tysięcy_ złotych, termin reaizacji umowy to 29 czerwca 2012 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-28 Michał Puchalski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta LEGAL STREAM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta LEGAL STREAM S.A.
Tytul Podpisanie znaczącej umowy
Sektor
Kod 03-310
Miasto Warszawa
Ulica Odrowąża
Nr 15
Tel. +48 22 789 16 04
Fax +48 22 789 16 04
e-mail biuro@legalstream.pl
NIP 5252509160
REGON 142972003
Data sporzadzenia 2012-06-28
Rok biezacy 2012
Numer 42
adres www www.legalstream.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.