Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

19-04-2013
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż w roku 2013 raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:
- Raport roczny Netwise S.A. za rok 2012 - 25 kwietnia 2013 roku
- Raport za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 roku
- Raport za II kwartał 2013 roku - 14 sierpnia 2013 roku
- Raport za III kwartał 2013 roku - 14 listopada 2013 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu