Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Galvo S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r GALVO S.A. (PLGALVO00017)

28-06-2012 15:28:56 | Bieżący | ESPI | 3/2012
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Galvo S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r

PAP
Data: 2012-06-28

Firma: GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-28
Skrócona nazwa emitenta
GALVO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Galvo S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Galvo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2012 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pani Sylwia Karim
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2.300.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000
Udział głosów na tym WZA: 92,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 70,77%

2.Pan Ryszard Szczepaniak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 200.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 400.000
Udział głosów na tym WZA: 8,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,15%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GALVO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GALVO S.A. TECHNOLOGIE
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-205 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleksandrowska 67/93
_ulica_ _numer_
_42_ 291 02 10 _41_ 291 02 14
_telefon_ _fax_
biuro@galvo.com.pl www.galvo.pl
_e-mail_ _www_
947-19-37-946 100268969
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-28 Ryszard Szczepaniak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GALVO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GALVO S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Galvo S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r
Sektor TECHNOLOGIE
Kod 91-205
Miasto Łódź
Ulica Aleksandrowska
Nr 67/93
Tel. (42) 291 02 10
Fax (41) 291 02 14
e-mail biuro@galvo.com.pl
NIP 947-19-37-946
REGON 100268969
Data sporzadzenia 2012-06-28
Rok biezacy 2012
Numer 3
adres www www.galvo.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.