Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku. NETSHOPS.PL (PLMBINI00018)

29-06-2012 16:07:56 | Bieżący | ESPI | 50/2012
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku.

PAP
Data: 2012-06-29

Firma: INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-29
Skrócona nazwa emitenta
NETSHOPS.PL
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl _dawne Mobini S.A._ z siedzibą w Warszawie _Spółka_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2012 roku _dalej ZWZ_.

1.
Akcjonariusz: Com. Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 260.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 260.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 25,64
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 18,57

2.
Akcjonariusz: Top Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 153.953
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 153.953
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 15,18
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 11,00

3.
Akcjonariusz: MNI S.A. z siedzibą w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 130.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 130.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 12,82
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 9,29

4.
Akcjonariusz: Consuetudo Limited Spółka założona zgodnie z prawem Cypru
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 130.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 130.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 12,82
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 9,29

5.
Akcjonariusz: Elexus Limited Spółka założona zgodnie z prawem Cypru
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 130.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 130.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 12,82
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 9,29

6.
Akcjonariusz: Dariusz Sepioło
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 100.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 100.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 9,86
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 7,14

7.
Akcjonariusz: Sunnytop Limited Spółka założona zgodnie z prawem Cypru
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 60.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 60.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 5,92
Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 4,29

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-29 Agnieszka Bareja Prezes Zarządu
2012-06-29 Marta Szymańska Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NETSHOPS.PL
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku.
Sektor
Kod 00-503
Miasto Warszawa
Ulica Żurawia
Nr 8
Tel. 022 583 38 44
Fax 022 627 09 14
e-mail kontakt@mobini.pl
NIP 7010255389
REGON 142590419
Data sporzadzenia 2012-06-29
Rok biezacy 2012
Numer 50
adres www www.mobini.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.