Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Netwise S.A. za rok 2012 NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

25-04-2013
Zarząd Netwise S.A. przekazuje raport roczny Netwise S.A. za 2012 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny Netwise S.A. za rok 2012

Sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za rok 2012

Raport oraz opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2012