Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. w dniu 28.06.2012 r. Ekokogeneracja Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLEKGNR00011)

29-06-2012 15:18:35 | Bieżący | EBI | 17/2012
Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 roku, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja S.A. nie zgłoszono sprzeciwu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZA Ekokogeneracja S.A. w dniu 28.06.2012