Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej CARLSON GAUDI INVESTMENT S.A. (PLMBINI00018)

29-06-2012 15:33:36 | Bieżący | EBI | 26/2012
Zarząd spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (dawne Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Kułaka.

Życiorysy nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Leszek Kułak (wiek 53 lata) jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności telekomunikacja. Od końca lat osiemdziesiątych związany był z firmami specjalizującymi się w usługach i dystrybucji wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1995 roku związany z firmami świadczącymi usługi dodane dla operatorów telekomunikacyjnych.
1995-2001 członek zarządu Telemedia Sp. z o.o.
2001 - 2005 Członek Zarządu spółki Media Net Interactive Sp. z o.o., specjalizującej się w dostarczaniu usług dodanych dla operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej
2003r. do 2006 r. Wiceprezes Zarządu MNI S.A., następnie Prezes Zarządu lub wiceprezes spółek zależnych od MNI S.A. tj. MNI Telecom S.A., MNI Premium S.A., MNI Mobile S.A.

Obecnie Pan Leszek Kułak pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.,MNI Premium S.A. oraz spółki El 2 Sp. z o.o.

Ponadto Pan Leszek Kułak pełni/pełnił funkcje w Radach Nadzorczych szeregu spółek z Grupy MNI.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Leszek Kułak:
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. w Warszawie jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:

1. Robert Dziubłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zbigniew Powierża - Członek Rady Nadzorczej
3. Leszek Kułak - Członek Rady Nadzorczej
4. Damian Wojnowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Przemysław Guziejko - Członek Rady Nadzorczej


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Agnieszka Bareja - Prezes Zarządu
  • Marta Szymańska - Członek Zarządu