Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC w dniu 28 czerwca 2012 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

29-06-2012 16:05:57 | Bieżący | EBI | 9/2012
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2012 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

tresc uchwał podjetych na ZWZ GRAPHIC S A