Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu NICOLAS GAMES S.A. (PLNCLGM00014)

09-07-2012 11:02:26 | Bieżący | ESPI | 1/2012
oRB_ASO: Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

PAP
Data: 2012-07-09

Firma: NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-09
Skrócona nazwa emitenta
NICOLAS GAMES S.A.
Temat
Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Nicolas Games S.A. informuje, iż w dniu 9 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Tomasza Majka, Prezesa Zarządu Spółki, informujące, że nabył on 2 806 738 akcji serii M w po cenie emisyjnej 0,05 gr.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NICOLAS GAMES S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-018 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Graniczna 54
_ulica_ _numer_
032 494 33 05 032 494 33 11
_telefon_ _fax_
biuro@nicolasgames.pl www.nicolasgames.pl
_e-mail_ _www_
644-31-55-839 278163028
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-09 Tomasz Majka Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NICOLAS GAMES S.A.
Tytul Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
Sektor
Kod 40-018
Miasto Katowice
Ulica Graniczna
Nr 54
Tel. 032494 33 00
Fax 032 494 33 11
e-mail nicolas@nicolasgames.pl
NIP 644-31-55-839
REGON 278163028
Data sporzadzenia 2012-07-09
Rok biezacy 2012
Numer 1
adres www www.nicolasgames.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.