Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

15-05-2013 12:43:24 | Kwartalny | EBI | 13/2013
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 roku.Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za I kwartał 2013