Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie rezygnacji z członkostwa w Rady Nadzorczej Depend Spółka Akcyjna (PLDEPND00017)

12-07-2012 16:40:49 | Bieżący | EBI | 32/2012
Zarząd Depend S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2012 r. otrzymał informację, że Pan Łukasz Baranowski rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 11 lipca 2012 r. Rezygnacja umotywowana była sprawami osobistymi.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Łukaszowi Baranowskiemu za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Henryk Kluba - Prezes Zarządu