Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Zarządu nowej kadencji GeoInvent Spółka Akcyjna (PLGEINV00017)

14-07-2012 00:36:10 | Bieżący | EBI | 24/2012
Zarząd GeoInvent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, iż w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 12 lipca 2012 roku, dokonała powołania członków Zarządu Spółki nowej trzyletniej wspólnej kadencji w składzie:
(1) Jarosław Stanios - Prezes Zarządu,
(2) Monika Białkowska - Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
  • Monika Białkowska - Wiceprezes Zarządu