Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o objęcie akcji BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

17-05-2013 10:26:18 | Bieżący | EBI | 14/2013
"Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 16 maja 2013 r. otrzymał od "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą w Amsterdamie (zwana dalej "Inwestorem") podpisaną przez Inwestora z Emitentem umowę o objęciu akcji serii F Emitenta, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 83000 sztuk akcji serii F po cenie 25 złotych za 1 akcję oraz 61764 sztuk akcji po cenie 17 złotych za 1 akcję. Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii F nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 5 z dnia 17 grudnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2012"Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu