Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2012 roku SFD Spółka Akcyjna (PLSFD0000013)

17-07-2012 13:18:56 | Bieżący | EBI | 15/2012
Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.273.920,18zł, co stanowi 157,71 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2011 roku (wyniosły 1.441.819,69 zł).Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Mateusz Pazdan - Prezes Zarządu
  • Bartosz Kogut - Wiceprezes Zarządu