Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 rok ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-05-2013
Zarząd ASSETUS S.A. informuje, że Spółka postanowiła zmienić wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2013 termin przekazania Raportu Rocznego Jednostkowego i Skonsolidowanego za 2012 rok; pierwotny termin publikacji ww raportu rocznego za 2012 rok był to dzień 13.06.2013r., po zmianie Raport Roczny za 2012 r. zostanie opublikowany w dniu 27.05.2013r. Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania Raportu Rocznego Jednostkowego i Skonsolidowanego za 2012r.:

Raport Roczny Jednostkowy i Skonsolidowany za 2012r. zostanie opublikowany 27 maja 2013r.

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu