Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmiany nazwy Emitenta B2BPartner Spółka Akcyjna (PLZKPCM00011)

18-07-2012 11:59:00 | Bieżący | EBI | 24/2012
Zarząd Spółki B2BPartner S.A. ("Spółka", "Emitent"), (dawniej: Zakupy.com S.A.), z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 lipca 2012r. otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który na podstawie podjętej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta dokonał wpisu zmiany firmy Spółki, z dotychczasowej w brzmieniu: "Zakupy.com spółka akcyjna" na nową w brzmieniu: "B2BPartner spółka akcyjna".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Kobryń - Prezes Zarządu
  • Jarosław Kownacki - Członek Zarządu