Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 60/2012 APIS Spółka Akcyjna (PLHMSG000019)

20-07-2012 16:10:34 | Bieżący | EBI | 61/2012
Zarząd HMSG S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w treści raportu bieżącego nr 60/2012 z dnia 20.07.2012 r. nie została wskazana podstawa prawna, tj. §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Bartłomiej M. Matusiak - Prezes Zarządu