Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych SCANMED MULTIMEDIS S.A. (PLSCNMD00016)

23-07-2012 22:52:38 | Bieżący | ESPI | 17/2012
oRB_ASO: Zawiadomienie o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych

PAP
Data: 2012-07-23

Firma: SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-23
Skrócona nazwa emitenta
SCANMED MULTIMEDIS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osůb majĻcych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 06.07.2012r. otrzymał od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, pana Rafała Bauera oraz pana Mariusza Omiecińskiego, informację o tym, że spółka, w której pełnią funkcje w zarządzie – _podmiot o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi_ Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna _"Fundusz"_, wskutek transakcji nabycia akcji na rynku NEWCONNECT nabył łącznie 15.314 akcji Emitenta zgodnie z poniższą tabelką:

DATA TRANSAKCJI WOLUMEN CENA
12.07.2012 1000 2,77
13.07.2012 13300 2,71
16.07.2012 1014 2,79

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-23 Joanna Szyman Prezes Zarządu
2012-07-23 Jerzy Krawiec Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SCANMED MULTIMEDIS S.A.
Tytul Zawiadomienie o transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych
Sektor
Kod 31-201
Miasto Kraków
Ulica Bratysławska
Nr 1A
Tel. 012 629 89 00
Fax 012 661 11 25
e-mail
NIP 677-22-08-459
REGON 356701089
Data sporzadzenia 2012-07-23
Rok biezacy 2012
Numer 17
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.