Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ARRINERA Spółka Akcyjna (PLABNET00019)

23-07-2012 16:57:28 | Bieżący | EBI | 19/2012
Zarząd Emitenta informuje, iż w treści raportu EBI nr 18/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku zostały zamieszczone błędne załączniki.

W związku z powyższym poniżej prawidłowa treść raportu wraz z załącznikami:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2012 roku oraz po przerwie - w dniu 20 lipca 2012 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż uchwały nr 15 oraz 16 nie zostały podjęte ze względu na oddanie przez akcjonariuszy głosów przeciwnych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect".

  • Robert Wist - Prezes Zarządu


Załączniki:

2172-2012 - protokół ZWZA ABEONET przerwa

2481-2012 protokół - ZWZA ABEONET koniec