Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 r. - Sprawozdanie finansowe ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-05-2013 13:48:22 | Roczny | EBI | 5/2013
Sprawozdanie Finansowe jednostkowe i skonsolidowane spółki Assetus S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. , zawierające: Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe za rok obrotowy 2012; Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane za rok obrotowy 2012; Raport i Opinię z badania Sprawozdania Finansowego spółki Assetus S.A. za 2012 r. przeprowadzonego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów "Global Audit Partner" Sp. z o.o.; Wybrane Dane Finansowe w PLN i EUR; Zasady Ładu Korporacyjnego; Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A.; Pisma Zarządu Assetus S.A., Oświadczenia Zarządu Assetus S.A.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe Assetus S.A 2012 rok

Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Assetus S.A. 2012 rok

Raport i Opinia Biegłego Rewidenta Assetus S.A.

Wybrane Dane Finansowe PLN i EUR Assetus S.A.

Zasady Ładu Korporacyjnego Assetus S.A. 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A.

Pisma Zarządu Assetus S.A., Grupa Kapitałowa Assetus S.A.

Oświadczenia Zarządu Assetus S.A.