Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie Spółki Investcon Group S.A. o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5% MICROTECH INTERNATIONAL S.A. (PLMCINT00013)

07-08-2012 17:37:14 | Bieżący | ESPI | 19/2012
oRB-W_ASO: Zawiadomienie Spółki Investcon Group S.A. o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%

PAP
Data: 2012-08-07

Firma: MICROTECH INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zawiadomienie_Investcon_Group_S.A.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-08-07
  Skrócona nazwa emitenta
  MICROTECH INTERNATIONAL S.A.
  Temat
  Zawiadomienie Spółki Investcon Group S.A. o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: ustawa o ofercie_, Zarząd Spółki Microtech International S.A. informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Spółki Investcon Group S.A. o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce Microtech International S.A. poniżej progu 5%. W załączeniu przekazujemy informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zawiadomienie_Investcon_Group_S.A.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-07 Maciej Dolny Prezes Zarządu
  2012-08-07 Jacek Kujawa Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta MICROTECH INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MICROTECH INTERNATIONAL S.A.
  Tytul Zawiadomienie Spółki Investcon Group S.A. o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%
  Sektor
  Kod 51-116
  Miasto Wrocław
  Ulica Wołowska
  Nr 4-20
  Tel. (71) 34 63 500
  Fax (71) 34 63 599
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2012-08-07
  Rok biezacy 2012
  Numer 19
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.