Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyrok w/s o ustalenie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Aqua Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej (PLAQUA000014)

08-08-2012 13:19:35 | Bieżący | EBI | 32/2012
"AQUA" S.A. w Bielsku-Białej informuje, że w sprawie z powództwa Krzysztofa Filipka o ustalenie na podstawie art. 189 KPC, że pozostaje nadal Wiceprezesem Zarządu Spółki oraz o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15.03.2012r. o powołaniu do Zarządu Spółki Pani Jadwigi Halki, zapadł wyrok oddalający powództwo.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Dudek - Prezes Zarządu