Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny- II kwartał 2012 r. ARENA.PL Spółka Akcyjna (PLCRBON00018)

14-08-2012 13:50:22 | Kwartalny | EBI | 11/2012
Zarząd BLU PRE IPO S.A. w załączeniu przekazuje raport za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna; par. 5 ust. 1) pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Mariusz Obszański - Prezes Zarządu


Załączniki:

raport.II.kwartał