Raporty Spółek ESPI/EBI

HOTBLOK S.A. (PLHOTB000011)

17-08-2012 09:33:14 | Bieżący | ESPI | 10/2012
oRB:

PAP
Data: 2012-08-17

Firma: HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-17
Skrócona nazwa emitenta
HOTBLOK S.A.
Temat
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 64 informuje, że na wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki- Carlson Ventures International Limited, podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 września 2012roku na wniosek tego samego Akcjonariusza.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
HOTBLOK S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-825 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sienna 64
_ulica_ _numer_
32 360 17 69 32 360 17 69
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342463031 277556406
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-17 Robert Flak Piotr Kisieliński Prezes HOTBLOK S.A Wiceprezes HOTBLOK S.A.


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta HOTBLOK S.A.
Tytul
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 00-825
Miasto Warszawa
Ulica Sienna
Nr 64
Tel. 32 360 17 69
Fax 32 360 17 69
e-mail
NIP 6342463031
REGON 277556406
Data sporzadzenia 2012-08-17
Rok biezacy 2012
Numer 10
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.