Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl S.A. na dzień 17 września 2012 r. REKLAMOFON.PL S.A. (PLRKLMF00010)

20-08-2012 18:02:05 | Bieżący | ESPI | 6/2012
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl S.A. na dzień 17 września 2012 r.

PAP
Data: 2012-08-20

Firma: REKLAMOFON.PL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Reklamofon_zwolanie_ZWZ_2012-09-17.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-08-20
  Skrócona nazwa emitenta
  REKLAMOFON.PL S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl S.A. na dzień 17 września 2012 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Emitenta Reklamofon S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia Emitenta na dzień 17 września 2012 r., na godz. 12:00 w Warszawie w lokalu w lokalu nota-rialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Załączniki:
  1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2/ Projekty uchwał na ZWZ
  3/ Wzór formularza
  Załączniki
  Plik Opis
  Reklamofon_zwolanie_ZWZ_2012-09-17.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  REKLAMOFON.PL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  REKLAMOFON.PL S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-499 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mińska 25 lok. 8
  _ulica_ _numer_
  +48 22 389 64 90 +48 22 654 14 05
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  108001117 142887562
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-20 Piotr Surmacki Prezes Zarządu Piotr Surmacki


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta REKLAMOFON.PL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta REKLAMOFON.PL S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl S.A. na dzień 17 września 2012 r.
  Sektor
  Kod 00-499
  Miasto Warszawa
  Ulica Mińska
  Nr 25 lok. 8
  Tel. +48 22 389 64 90
  Fax +48 22 654 14 05
  e-mail
  NIP 108001117
  REGON 142887562
  Data sporzadzenia 2012-08-20
  Rok biezacy 2012
  Numer 6
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.