Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadjących co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczjanym Walnym Zgrmadzeniu akcjonariuszy IQ MEDICA SA w dniu 24 sierpnia 2012 IQ MEDICA S.A. (PLIQMED00016)

26-08-2012 23:59:19 | Bieżący | ESPI | 17/2012
oRB: Wykaz akcjonariuszy posiadjących co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczjanym Walnym Zgrmadzeniu akcjonariuszy IQ MEDICA SA w dniu 24 sierpnia 2012

PAP
Data: 2012-08-26

Firma: IQ MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-26
Skrócona nazwa emitenta
IQ MEDICA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadjących co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczjanym Walnym Zgrmadzeniu akcjonariuszy IQ MEDICA SA w dniu 24 sierpnia 2012
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IQ MEDICA SA informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym conajmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 24 sieprnia 2012 r był Makr Holding SA z siedzibą w Warszawie , posiadający 1800000 _ jeden milion osiemset tysięcy_ akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 3800000 _trzy miliony osiemset tysięcy_ akcji co stanowi 47,37% _ czterdziedzieści siedem i trzydzieści siedem setnych procenta_ kapitału zakładowego Spółki , dysponujący 2000000 _ dwoma milionami_ głosów na ogólna liczbę 4000000 _cztery miliony_ głosów , co stanowi 50,00 % _pięćdziesiąt procent_ ogólnej liczby głosów Spółki na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IQ MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IQ MEDICA S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-511 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 21
_ulica_ _numer_
+48 22 872 01 61 +48 22 872 02 45
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
1132645421 140781115
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IQ MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta IQ MEDICA S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadjących co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczjanym Walnym Zgrmadzeniu akcjonariuszy IQ MEDICA SA w dniu 24 sierpnia 2012
Sektor
Kod 00-511
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 21
Tel. +48 22 872 01 61
Fax +48 22 872 02 45
e-mail
NIP 1132645421
REGON 140781115
Data sporzadzenia 2012-08-26
Rok biezacy 2012
Numer 17
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.